درباره ما

درباره توران

شرکت بازرگانی ترخیص کار توران یکی از مجموعه های باسابقه در زمینه ی وارادات و صادرات، ترخیص، حواله های ارزی و …. کشور است که تاکنون با بازرگانان و تجار به نام و معتبر کشور همکاری داشته و توانسته است در بین آنها به جایگاه مناسبی دست پیدا کند. ما در مجموعه توران بر ان عقیده هستیم که رشد و پیشرفت ما، در گرو عمل به تعهدات و زمان بندی درست در انجام کارهاست و کلیه امورات مربوط به تعهدات کاری خودمان را در زمان مقرر شده به انجام می رسانیم. در دنیای تجارت همه روزها می توانند در روند کارها تعیین کننده باشند و با در نظر گرفتن این اصل تمام توان و سعی خودمان را به کار می گیریم تا حتی یک روز هم روند اجرایی کار بازرگانان و تجار به تاخیر نیفتد. موفقیت ما در گرو موفقیت شرکای تجاری مان است و با در نظر گرفتن این جمله می خواهیم تجربه جدیدی از خوش قولی و وقت شناسی را ذهن شما به ثبت برسانیم.