تماس با ما

خانم درویش نژاد:

0914-3629733

آقای تقی زاده:

0914-1652348

آدرس:

استان آذربایجان غربی. مرز بازرگان.جنب بانک ملت. ساختمان محسن. طبقه اول

تلفن تماس دفتر:

044-334374543

ایمیل:

info@turantrade.com