تخلیه و اخذ قبض انبار

قبض انبار گمرکی

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار، یک سند رسمی است که تحویل‌گیرنده کالا (انباردار) با آن تحویل و دریافت کالای خاصی را با جزئیات مشخصی از تاریخ ورود مشخص به انبار، تایید می‌کند. این سند از اهمیت بسیاری در امور گمرکی برخوردار است.

با توجه به مفاد قوانین مربوط به امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، هر کالایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای گمرکی تحویل می‌شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط به انبار ثبت شده و برای هر ردیف (آرتیکل) فهرست کامل بار (مانیفست) یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ثبت شود. قبض انبار همچنین به‌صورت جداگانه صادر و به تحویل‌دهنده کالا تسلیم می‌شود.

ویژگی قبض انبار با سفته مشابه است، زیرا با امضای آن، بازرگان تعهد می‌کند که مبلغی را در تاریخ معین به دارنده پرداخت کند. اما تفاوت اصلی در این است که با امضاء قبض انبار، دارنده سند حق دارد که در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن، کالا را از طریق مزایده به فروش بگذارد و مبلغ مطالبه شده را دریافت نماید. به‌طور کلی، قبض انبار به‌عنوان وسیله‌ای برای ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند و همچنین درخواست وام توسط صاحب کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توجه: قبض انبار نمایانگر مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی است و برگ وثیقه به عنوان مدرکی برای ثبت مالکیت کالا و مقاصد وثیقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.